top of page

Hockey tegen racisme

Een initiatief van de RvC 
hockeygegenrassismus.png

Ons initiatief begon na een algemene vergadering van mijn hockeyclub, Real von Chamisso, in november 2019. Het oorspronkelijke idee kwam van mijn oude teamgenoot Dr Rami-Habib Eid-Sabbagh. Hij is Duits-Palestijns en benaderde mij die avond als "erevoorzitter" van Real en projectleider van "Yadan Biad", een ondersteuningsproject voor vluchtelingen in massahuisvesting in Berlijn (www.yadanbiad.de). In samenwerking met het Duitse Rode Kruis breng ik sinds 2015 vluchtelingen samen met hun buren om hun integratie te bevorderen door middel van culturele uitwisseling en menselijke ontmoetingen. Sommige van Real's teamgenoten zijn daar betrokken geraakt als begeleiders.

Rami stelde voor om als hockeyclub een duidelijk signaal af te geven tegen het toenemende racisme in Duitsland. De moord op regeringsvoorzitter Walter Lübke op 1 juni 2019 door neonazi Stephan Ernst, de poging tot moord op mede-Joden op Jom Kippoer in een synagoge in Halle op 9 oktober 2019 door rechtsextremist Stephan Balliet, en de dramatische toename na 2015 van aanvallen op vluchtelingen, vluchtelingenopvangcentra en moskeeën waren opwekkende getuigenissen van deze noodzaak. Diezelfde avond begon ik het idee uit te voeren en nam ik contact op met mijn oude vriend, hockeyer en art director, Soenke Busch, met het verzoek er een logo voor te ontwerpen. Wij wilden dat het logo andere clubs en de DHB de mogelijkheid zou geven deze duidelijke verklaring te volgen.

Na de eerste visualisaties begonnen lange en controversiële discussies over het logo met spelers van verschillende politieke standpunten en meningen binnen onze club. Wat willen we er precies mee zeggen, hoe ziet het eruit en wat verbindt ons in ieder geval? De volgende daad van racistisch terrorisme in Duitsland vond plaats in deze periode. Op 19 februari 2020 heeft Tobias R in Hanau 9 weerloze mensen met een migratieachtergrond om de meest basale redenen geëxecuteerd en vervolgens zelfmoord gepleegd. Daarna zijn we het eens geworden over de verklaring die te vinden is op de website www.hockeygegenrassismus.de.

 

Soenke Busch ontwikkelde het uiteindelijke logo na talrijke ontwerpen, die nauw werden afgestemd met de DHB via Benni Wess, die de slogan 'Hockey tegen Racisme' bedacht. Op 5 februari 2020 hebben wij het logo als woord-beeldmerk aangevraagd, dat op 22 juni 2020 bij het Duitse merken- en octrooibureau is geregistreerd. Op 8 mei 2020 kregen wij toestemming en goedkeuring van de DHB, en kort daarna ook van de DSOB, om ons logo te dragen en te verspreiden.

bottom of page